Datum           Kurs                                   Plats               Pris exkl moms     Information                  Anmälan

December 2017

18 till 19 dec  RA Röjsågens grunder       Krapperup        3100 kr           Se mera info här...     

 

Januari

8 till 10 jan     C Motorsågskörkort            Skåne Dalby   6800 kr            Se mera info här...   

 

15 till 16 jan   Trädklättringens grunder    Stockholm       3900 kr           Se mera info här...

                       små träd

 

Februari

12 till 13 feb   Trädinventeringens grund Södertälje         6000 kr          Se mera info här...

16 till 17 feb   Trädklättringens grunder   Göteborg         3900 kr            Se mera info här...

                      små träd

Mars

28 F till 2 M    Trädklättring stora träd      Stockholm        5990 kr           Se mera info här...     

15 till 17 mar  Trädklättring stora träd      Göteborg         5990 kr           Se mera info här...       

26 till 28 mar  Motorsågskörkort i träd     Stockholm        6800 kr           Se mera info här...

 

April

11 till 13 apr   Motorsågskörkort i träd     Göteborg          6800 kr           Se mera info här...

 

Maj

9 till 11 maj    Riggning/firning i träd         Stockholm        5990 kr           Se mera info här...

23 till 25 maj  Riggning/firning i träd         Göteborg         5990 kr            Se mera info här...

Juni

4 till 5 Juni     Räddning av trädklättrare   Stockholm       3000 kr            Se mera info här...

7 till 8 juni      Räddning av trädklättrare   Göteborg         3000 kr            Se mera info här...

 

Augusti

 

September

3 till 6 Sept     Beskärningens grunder vid trädklättring    9600 kr            Se mera info här...       Anmälan här

                                                                 Bollerup

20 till 21 sep  Risker och träd.                  Bollerup           3900 kr            Se mera info här...      Anmälan här

 

Oktober

2 till 3 okt       Trädinventering grund        Bollerup           3900 kr           Se mera info här           Anmälan här

4 till 5 okt       Trädklättring små träd        Bollerup           4600 kr            Se mera info här          Anmälan här

15 till 17 okt   Trädklättring stora träd       Bollerup           6500 kr           Se mera info här           Anmälan här

22 till 24 okt   Motorsåg i träd                   Björklinge        6900 kr

 

November

12 till 14 nov  Motorsåg i träd                  Bollerup            6900 kr            Se mera info här          Anmälan här

 

December